Algemene Voorwaarden

Om misverstanden te voorkomen heeft Fem een aantal algemene voorwaarden, zodat we beiden weten waar we aan toe zijn.

Op basis van uw aanvraag brengt Fem een offerte uit; deze offerte is geldig tot 4 weken na offertedatum.

Middels retour zenden van de offerte verklaart u zich akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden. Zodra Fem uw aanvraag heeft ontvangen wordt uw boeking per e-mail aan u bevestigd en is uw boeking compleet.

Fem rekent met vaste uurtarieven (zie tarieven). Ieder gedeeltelijk uur wordt als heel uur gerekend. Kortom, 2,5 uur wordt gerekend als 3 uur! Dit is inclusief het opbouwen en afbreken op locatie.

De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Fem van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

Herinneringen en aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

Tijden en pauze

Schminktijden worden door Fem strikt gehanteerd. Wilt u dat Fem langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde prijsopgave (zie wijzigingen).

Fem heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten.

Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform geldend uurtarief.

Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij hanteert Fem de volgende verplichtingen:

 • Bij wijzigingen tot 14 dagen voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast (verlaagd/verhoogd).
 • Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd.
 • Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

Bij annulering van de boeking hanteert Fem de volgende betalingsverplichtingen:

 • Bij annulering tot 14 dagen voor boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen 14 dagen en 48 uur tot boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur tot de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

Annulering door Fem:

 • Fem behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.
 • Fem behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Fem zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.
 • Aansprakelijkheid

  Fem doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan zal in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing.

  Fem werkt met huidvriendelijke en niet geparfumeerde materialen, die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont. De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met koud water en zeepvrije was gel gemakkelijk te verwijderen, of met een billendoekje. Sommige kleuren -met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met baby olie en baby doekjes eenvoudig van de huid te halen. Fem streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te beschadigen.

  Fem is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.

  In verband met hygiëne behoudt Fem zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen- personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

  Vereiste benodigdheden schminklocatie

  De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor:

  • toegankelijke en veilige locatie
  • een tafel
  • ruim voldoende (dag-)licht
  • mogelijkheid tot het verversen van water

  Bij binnenlocaties zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten. Fem behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

  Fem schminkt bij voorkeur binnen.

  Bij buitenlocaties zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bijv. partytent, kraam).

  Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar inschatting van Fem onmogelijke maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt Fem zich het recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

  Toezicht tijdens schminken

  Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal 1 volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

  Fem is géén oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

  Promotie door Fem

  Fem behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en visitekaartjes.

  Overige voorwaarden opdrachtgever

  De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Fem afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.

  Auteursrechten foto's

  Fem behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto's vast te leggen. Deze foto's (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van Fem geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van te voren nadrukkelijk te worden aangegeven.

  Op alle foto's van Fem zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Fem.